Giá trị định giá Đất đường Đường Số 9B, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

62,232,240 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
49,785,792 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
68,455,464 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
69,184,560 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 9B, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh)