Giá trị định giá Đất đường Đường Số 8B - Khu A, Phường An Phú, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

103,122,640 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
82,498,112 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
113,434,904 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
103,094,510 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 8B - Khu A, Phường An Phú, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh)