Giá trị định giá Đất đường Nguyễn Quý Cảnh, Phường An Phú, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

145,294,240 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
116,235,392 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
159,823,664 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
110,534,320 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Nguyễn Quý Cảnh, Phường An Phú, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh)