Giá trị định giá Đất đường Đường Số 836, Phường Phú Hữu, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

31,830,090 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
25,464,072 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
35,013,099 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
37,305,570 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 836, Phường Phú Hữu, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh)