Giá trị định giá Đất đường Đường Số 44, Phường Phú Hữu, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

34,965,700 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
27,972,560 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
38,462,270 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
34,408,050 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 44, Phường Phú Hữu, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh)