Giá trị định giá Đất đường Đường Số 80, Phường 10, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 10/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

83,734,880 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
66,987,904 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
92,108,368 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
92,761,800 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 80, Phường 10, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh)