Giá trị định giá Đất đường Phạm Văn Chí, Phường 10, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

103,712,420 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
82,969,936 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
114,083,662 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
88,258,800 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Phạm Văn Chí, Phường 10, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh)