Giá trị định giá Đất đường Đường Số 25, Phường 10, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 11/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

106,180,880 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
84,944,704 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
116,798,968 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
93,662,400 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 25, Phường 10, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh)