Giá trị định giá Đất đường Đường Số 8, Phường 16, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

64,182,160 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
51,345,728 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
70,600,376 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
80,261,020 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 8, Phường 16, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh)