Giá trị định giá Đất đường Đường Số 13, Phường 16, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

80,833,010 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
64,666,408 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
88,916,311 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
79,442,030 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 13, Phường 16, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh)