Giá trị định giá Đất đường Đường Số 7B, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

71,383,120 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
57,106,496 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
78,521,432 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
69,862,840 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 7B, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh)