Giá trị định giá Đất đường Đường Số 7, Phường 5, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

92,581,840 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
74,065,472 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
101,840,024 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
99,737,040 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 7, Phường 5, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh)