Giá trị định giá Đất đường 320 Bông Sao, Phường 5, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

116,031,720 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
92,825,376 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
127,634,892 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
90,146,940 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (320 Bông Sao, Phường 5, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh)