Giá trị định giá Đất đường Đường Số 65, Phường Cát Lái, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 10/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

35,625,000 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
28,500,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
39,187,500 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
37,910,700 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 65, Phường Cát Lái, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh)