Giá trị định giá Đất đường Đường Số 28, Phường Cát Lái, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

45,885,560 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
36,708,448 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
50,474,116 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
39,107,880 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 28, Phường Cát Lái, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh)