Giá trị định giá Đất đường Đường Số 63, Phường Cát Lái, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

38,625,000 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
30,900,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
42,487,500 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
41,103,180 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 63, Phường Cát Lái, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh)