Giá trị định giá Đất đường Đường Số 6, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

75,273,320 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
60,218,656 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
82,800,652 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
105,733,080 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 6, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh)