Giá trị định giá Đất đường Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

148,969,930 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
119,175,944 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
163,866,923 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
115,856,460 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh)