Giá trị định giá Đất đường Đường Số 5B, Phường An Phú, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

109,250,130 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
87,400,104 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
120,175,143 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
103,094,510 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 5B, Phường An Phú, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh)