Giá trị định giá Đất đường Đường Số 5, Phường Linh Tây, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 10/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

29,613,130 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
23,690,504 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
32,574,443 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
51,223,760 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 5, Phường Linh Tây, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh)