Giá trị định giá Đất đường Phạm Văn Đồng, Phường Linh Tây, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 11/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

72,123,180 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
57,698,544 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
79,335,498 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
53,864,160 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Phạm Văn Đồng, Phường Linh Tây, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh)