Giá trị định giá Đất đường Đường Số 49- Khu C, Phường An Phú, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

113,410,440 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
90,728,352 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
124,751,484 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
105,220,170 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 49- Khu C, Phường An Phú, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh)