Giá trị định giá Đất đường Đường Số 47, Phường Tân Quy, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 04/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

87,563,220 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
70,050,576 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
96,319,542 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
94,809,780 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 47, Phường Tân Quy, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh)