Giá trị định giá Đất đường Đường Số 30, Phường Tân Quy, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

150,384,720 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
120,307,776 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
165,423,192 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
103,984,920 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 30, Phường Tân Quy, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh)