Giá trị định giá Đất đường Đường Số 44, Phường Cát Lái, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

38,250,000 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
30,600,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
42,075,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
40,704,120 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 44, Phường Cát Lái, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh)