Giá trị định giá Đất đường Đường Số 4, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

25,636,130 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
20,508,904 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
28,199,743 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
50,264,430 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 4, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh)