Giá trị định giá Đất đường Đường Số 236, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 04/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

62,697,600 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
50,158,080 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
68,967,360 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
49,746,240 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 236, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh)