Giá trị định giá Đất đường Đường Số 34, Phường 6, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

172,428,510 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
137,942,808 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
189,671,361 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
170,935,860 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 34, Phường 6, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh)