Giá trị định giá Đất đường Đường Số 320, Phường 5, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

80,950,940 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
64,760,752 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
89,046,034 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
93,982,980 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 320, Phường 5, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh)