Giá trị định giá Đất đường Đường Số 318, Phường 5, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 06/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

79,076,250 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
63,261,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
86,983,875 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
94,941,990 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 318, Phường 5, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh)