Giá trị định giá Đất đường Đường Số 3, Phường 8, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 10/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

93,400,320 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
74,720,256 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
102,740,352 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
133,986,240 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 3, Phường 8, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh)