Giá trị định giá Đất đường Đội Cung, Phường 8, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

148,194,660 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
118,555,728 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
163,014,126 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
135,381,930 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đội Cung, Phường 8, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh)