Giá trị định giá Đất đường Đường Số 2B, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

49,005,370 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
39,204,296 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
53,905,907 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
65,793,160 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 2B, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh)