Giá trị định giá Đất đường Đường Số 26 - Khu B, Phường An Phú, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 04/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

113,610,500 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
90,888,400 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
124,971,550 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
100,968,850 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 26 - Khu B, Phường An Phú, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh)