Giá trị định giá Đất đường Đường Số 26, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

58,663,830 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
46,931,064 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
64,530,213 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
65,692,420 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 26, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh)