Giá trị định giá Đất đường Đường Số 28, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

75,391,260 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
60,313,008 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
82,930,386 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
66,342,840 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 28, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh)