Giá trị định giá Đất đường Đường Số 25 - Khu B, Phường An Phú, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

123,169,280 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
98,535,424 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
135,486,208 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
110,534,320 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 25 - Khu B, Phường An Phú, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh)