Giá trị định giá Đất đường Đường Số 24, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

23,872,360 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
19,097,888 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
26,259,596 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
65,692,420 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 24, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh)