Giá trị định giá Đất đường Đường Số 23, Phường 12, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

70,178,880 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
56,143,104 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
77,196,768 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
73,492,800 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 23, Phường 12, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh)