Giá trị định giá Đất đường Đường Số 41, Phường 12, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 04/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

81,718,050 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
65,374,440 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
89,889,855 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
72,727,250 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 41, Phường 12, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh)