Giá trị định giá Đất đường Đường Số 22, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

53,708,250 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
42,966,600 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
59,079,075 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
61,789,900 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 22, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh)