Giá trị định giá Đất đường Đường Số 21, Phường 12, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

68,552,550 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
54,842,040 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
75,407,805 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
75,789,450 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 21, Phường 12, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh)