Giá trị định giá Đất đường Đường Số 20, Phường 8, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

64,082,880 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
51,266,304 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
70,491,168 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
79,571,520 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 20, Phường 8, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh)