Giá trị định giá Đất đường Đường Số 13, Phường 8, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

79,178,880 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
63,343,104 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
87,096,768 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
79,571,520 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 13, Phường 8, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh)