Giá trị định giá Đất đường Đường Số 2, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

79,815,840 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
63,852,672 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
87,797,424 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
87,630,400 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 2, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh)