Giá trị định giá Đất đường Hòa Bình, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 06/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

87,831,060 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
70,264,848 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
96,614,166 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
78,361,800 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Hòa Bình, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh)