Giá trị định giá Đất đường Đường Số 18, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 11/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

89,573,340 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
71,658,672 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
98,530,674 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
92,987,280 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 18, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh)