Giá trị định giá Đất đường Sô 18, Phường Cát Lái, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

15,418,340 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
12,334,672 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
16,960,174 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
39,107,880 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Sô 18, Phường Cát Lái, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh)