Giá trị định giá Đất đường Đường Số 17B, Phường An Phú, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

107,745,620 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
86,196,496 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
118,520,182 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
99,906,020 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 17B, Phường An Phú, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh)