Giá trị định giá Đất đường Đường Số 15, Phường 11, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 04/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

56,646,860 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
45,317,488 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
62,311,546 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
81,852,420 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 15, Phường 11, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh)